אישורים ותעודות

פוליסת ביטוח עד מאי 2013

אישור קיום ביטוח

אישור מתקנים פברואר 2012

אישור מתקנים ינואר 2012